Naposledy aktualizováno: 20.06.2022 14:47:41
Na úvodní stranu

Obecní knihovna v Podhradní Lhotě

 

OBECNÍ KNIHOVNA POSKYTUJE    

• absenční i prezenční půjčování knih a časopisů 

• rezervace knih na požádání

• možnost prodloužení výpůjček

• meziknihovní výpůjční služby (MVS) - úhrada poštovného čtenářem

• informační služby

• tisk z PC

• přístup na internet /ZDARMA během půjčovní doby/

 

 

 Podmínky půjčování naleznete zde v KNIHOVNÍM ŘÁDU , který je  také vyvěšen na nástěnce  v  prostorách knihovny. 

  

K NAHLÉDNUTÍ

* MEZINÁRODNÍ DESETINNÉ TŘÍDĚNÍ
* OZNAČENÍ KNIH
* PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU
* SLOVNÍK CIZÍCH SLOV
* INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA