Naposledy aktualizováno: 20.06.2022 14:47:41
Na úvodní stranu

Obecní knihovna v Podhradní Lhotě

 Nabízíme Vám ukázku z knihy
 "O dětech a výchově" od Guye Gilberta, kterou si můžete vypůjčit v knihovně.

 

       o-detech-a-vychove.jpg

 

 

Pane, proměň mě v televizní přijímač! 

Pane, jenž jsi dobrý a chráníš všechny děti na celé Zemi, rád bych Tě požádal o veliký projev přízně.

Proměň mě v televizní přijímač, aby o mě měli moji rodiče stejnou péči, jako mají o něj.

Pane, mohl by ses postarat, aby se na mě maminka dívala se stejným zaujetím, jaké věnuje svému oblíbenému seriálu, a tatínek se stejným zájmem, s jakým sleduje sportovní přenosy?

Přál bych si, aby mě neopravovali, když mluvím, jako se neodváží opravovat televizního hlasatele. Rád bych mluvil jako moderátor. Když má slovo on, celá rodina zmlkne. Pozorně ho poslouchá a nepřerušuje ho, zatímco když něco řeknu já, okamžitě mě okřiknou: „Buď přece zticha, prosím tě …“

Rád bych na sobě pocítil stejnou starost rodičů, jako když dojde k závadě na televizním přijímači a oni okamžitě volají opraváře.

Brzy budu mít bratříčka. Kéž se mnou pak rodiče nenaloží stejně jako se starým televizorem, který nechali odvést do sběrného dvora.

Přál bych si být jako ON, nejlepším společníkem mých rodičů a jejich nejoblíbenějším hrdinou.

Pane, proměň mě v TELEVIZOR, i kdyby to mělo být jen na jeden den!